Menu

Нашите

  • Всички
  • Езикови
  • Подготвителни
bulgaria
Езикови

Български език за чужденци

През 1968 година невероятната Паша Христова изпява за първи път песента „Една българска роза“, която станава един от символите на България, отражение на българската душа, на огромното гостоприемно и отворено към света сърце на българския народ.
Ние също казваме „Добре дошли в България” на всички вас, родените извън нейните граници, на вас, които сте избрали нашата страна за почивка, за да живеете тук или за да развивате своя бизнес.
И ако искате да бъдете не само гости, а част от тази прекрасна страна – научете български. Вярно, не е лесен езикът ни, но е красив, богат и звучен. Чрез него ще се докоснете и до българската душевност, и до българската история и култура.
Предлагаме ви да го направите с една много добра система „Български език за чужденци”, в която са съчетани достъпно и интересно нелесната българска граматика с разнообразна и богата лексика. А след това, когато някъде ви посрещнат със сърдечното българско „Добре дошли!”, вие с усмивка ще отговорите съвсем по български: „Добре заварили!”

Виж повече →
bg-ten
Подготвителни

Национално външно оценяване

4 клас Национално външно оценяване за 4 клас 7 клас Национално външно оценяване за 7 клас 10 клас Национално външно …

Виж повече →
ДЗИ
Подготвителни

Държавни зрелостни изпити

За учениците в 12 клас тази учебна година е изключително важна, тъй като им предстои явяване на зрелостни изпити. Единият е задължителният за всички изпит по български език и литература, а другият е по избор на ученика.
Подготовката за всички изпити е изцяло съобразена с изискванията на МОН и с формата на съответния изпит. Стремежът е тя да бъде системна и балансирана, да обхваща целия необходим учебен минимум и в същото време да допълва и обогатява знанията на учениците. По този начин се дава много добра база, на която зрелостниците да се опрат в деня на изпита.

Виж повече →
Кандидат-студенти
Подготвителни

Кандидатстудентски изпити

За всички, които са решили да продължат образованието си във висше учебно заведение в България или в чужбина, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТА” предлага индивидуални и групови подготовки за кандидатстудентски изпити.

Виж повече →
german
Езикови

Европейска езикова рамка

Общата европейска референтна езикова рамка (Common European Frame work of Reference For Languages) е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество. Тази система е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да се постигне съизмеримост на чуждоезиковите компетенции в скала валидна за цяла Европа. Освен като основа за изучаване на чужди езици, тази езикова рамка спомага за подобряването на мобилността между страните членки на ЕС, за улесняване на признаването на съответните езикови сертификати и не на последно място за установяване на сътрудничество между образователните институции в тези страни.

Виж повече →
Текущи (1)
Подготвителни

Текущи подготовки

Има ли някой, който да не знае текста на онази чудесна песничка, започваща с „Детство мое, реално и вълшебно“? Ние в Учебен център „Планета“ много добре разбираме какво трябва да е детството и се стремим да запазим вълшебството на тези тъй бързо отлитащи години колкото може по-дълго. Затова помагаме на децата да се справят по-лесно с реалността. А за тях реалността е училището. Домашни, съчинения, задачи, езици, изпити – те трябва да са готови за всичко това, да могат да се справят с предизвикателствата, които отправя към тях всеки нов ден. Ние можем да им помогнем.
Ако искате да помогнете на детето си да овладее леко и приятно чужд език, да се справи с трудните задачи по математика, с правописа и граматиката на българския език, със съчиненията и есетата, ако детето среща трудности с някой от учебните предмети, ако му трябва малко помощ, за да се чувства сигурно в училище, когато решава тестове или домашни – ние ще му помогнем.

Виж повече →