Menu

Yabancılar İçin Bulgarca

Bulgarca Konuşuyorum. Yabancılar İçin Bulgarca başlıklı ders kitabı Faber Yayınevi’nın yayınıdır. Kitap iki bölümden oluşmaktadır: Bir ders kitabı ile çalışma defteri ve 2 CD. Her iki bölümün de içeriği Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı A1-B2 düzeylerine yöneliktir.

Birinci Bölüm – Bulgarca konuşuyorum

Söz konusu olan, yeni başlayanlar için bir Bulgarca ders kitabıdır. Sunulan dersler, grup eğitimi için 120-150 çalışma saati ve bireysel eğitim için 100-120 çalışma saati için öngörülmüştür. Ulaşılmış olan Bulgarca dil düzeyi, A1 düzeyine ancak sunulan söz fonu ve dil yapılarının ana bölümünün öğrenilmiş olması durumunda A1 düzeyine veya  sunulan söz fonu ve dil yapılarına tam hakim olunması durumunda A2 düzeyine uygun olabilir.

Ders kitabındaki gramer ve sözlük metinleri 14 derse bölünmüştür. Bu derslerde metinler ve diyaloglar içeren materyaller sayesinde, gereken gramer ve sözlük materyalinin öğrenimi sağlanır.

Ayrıca ders kitabı Bulgarlar’ın yaşam tarzı ve kültürü, yani tatilleri, yiyecekleri, içecekleri, yemek zamanları, çalışma saatleri, farklı nesiller arasındaki ilişkiler, dakiklik, hediyeler  hakkında ve başka bilgiler içerir:

Dilbilgisi materyali, isim ve sıfatların cinsiyeti ve sayısı, zamir türleri, fiillerin çekimi ve temel fiil zamanlarının oluşumu  farklı cümle türlerinde kullanımı hakkında temel bilgiler içerir.

İkinci Kısım – Bulgarca İletişim

Bu ders kitabı, Bulgarca dil öğreniminin A seviyesinden B1 seviyesine geçişini desteklemektedir. Hedef kitle, Bulgarca’yı yabancı dil olarak öğrenmek ve  farklı yaşam ve mesleki durumlarda kullanmak için isteyen kişilerdir.

Ders kitabında çağdaş insanın ihtiyaçlarını karşılayan 15 ders seti vardır. Odak noktası her iki alandan oluşan konulara yöneliktir: Günlük yaşam (tanıdıklar, aile, alışverişler, ziyaretler, sağlık, meslekler, seyahat, hizmetler, boş zaman) ve daha karmaşık sorunlar (medya, geçmiş ve şimdiki yaşam, ekoloji, davranışsal ve zihinsel klişeler, kültürel özellikler).

Dersler birimleri modüler şekli bir temelde düzenlenmiştir ve temel dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik bölümler içermektedir: Okuma, dinleme, konuşma, yazma. Belirtilen konularda sözcük hazinesinin zenginleştirilmesi yanı sıra, morfolojik ve sentaktik düzeylerde gramer birimlerinin genişletilmesi ve kesinleşmesi için olanak sağlanmaktadır.