Menu

Немски език

През 1985г. Парламентарният съвет на Европа и ръководителите на европейските държави избират за официален химн на Европа Шилеровата „Ода на радостта”, включена в знаменитата ІХ симфония на Лудвиг ван Бетовен. И този избор не е случаен, защото текстът и музиката отдавна са се превърнали в символ на силата на човешкия дух, за неизчерпаемия оптимизъм и вярата, че с общи усилия може да се постигне всичко. И вие можете да постигнете много, ако решите да учите езика на Гьоте, Хайне и Шилер, на братя Грим, на Моцарт, Бетовен, Бах и Вагнер. На немски днес се говори в три от най-развитите икономически страни – Германия, Австрия, Швейцария. И трите страни предлагат изключителни условия за туризъм не само заради алпийските курорти, но и заради прекрасната архитектура на градове като Виена, Кьолн, Лайпциг, Залцсбург, Берн, Женева. Ако прибавим към това и имена като Mercedes, BMW, Audi представата за немскоговорещите страни ще стане още по-привлекателна. Ако търсите работа в чужбина, ако искате да получите добро образование, спокойно може да се насочите към която и да е от трите страни. Ние ви предлагаме системата Themen Aktuell, която ще ви помогне да се справите с немската граматика, да натрупате необходимия за нормално общуване речников запас, а и да се запознаете с историята, културата и традициите на страната.

Themen Aktuell

Eдна от най-популярните системи за обучение по немски език е Themen Aktuell, на издателство Hueber /www.hueber.de/. Системата е широко използвана в обученията по немски език по цял свят. Насочена е изцяло комуникативно, естествено в съчетание с другите компоненти при изучаването на чужд език – слушане, писане и четене. Включени са ситуации от ежедневието, както и научни и литературни текстове. Издателите са наблегнали на упражненията за четене и слушане, с цел максимално бързо разбиране и запомняне на материала. Системата е предназначена за възрастни. Тя естествено е съобразена с общо европейската езикова рамка, като тези 3 нива обхващат граматика до Grudstufe 3 – B1. Приключилите тези 3 нива придобиват знания и подготовка по критериите за сертификат ZD.

Themen 1 aktuell

Учебният курс е предвиден за 100-120 учебни часа в група и 90-100 учебни часа при индивидуално обучение.

Граматичният материал включва основни знания за спрежението на немските глаголи, за образуването  и употребата на основните глаголни времена, падежите в немския език, някои видове местоименията и падежните им форми, употреба на предлози, построяване на различни видове изречения.

Лексикалният материал е организиран в теми като поздрави, свободно време, ежедневие. Чрез различни текстове и диалози се дават знания за немските градове, за историята и културата на страната.

Немски за деца

PLANETINO