Menu

Гръцки език

Обикновено, когато става въпрос за Гърция, най-напред се сещаме за Зевс, Аполон и Афродита, за Спарта и Акропола, за Олимпийските игри. Да, това е Гърция – страна с древна история, със съхранени традиции и уважение към миналото. Всеки, който е минал през училищната програма си спомня Питагоровата теорема, „Илиада” на Омир, трагедиите на Софокъл и комедиите на Аристофан, поезията на Сафо, басните на Езоп. Това също е Гърция – древна култура и древна наука, дала началото на цялото съвременно знание. Гърция – това са и Аристотел, Диоген, Платон и Сократ, по днешните стандарти енциклопедични личности, чиито идеи за морала, етиката, естетиката, политиката, демокрацията са в основата на съвременната цивилизация. Но Гърция е и прекрасна природа, острови като Тасос и Корфу, където на всички ни се иска да отидем (а някои от вас със сигурност вече са били), а също и маслиновите горички, прочутото гръцко узо и естествено - най-известният от всички танци – сиртаки. За нас Гърция е просто „нашата южна съседка”. А човек трябва да разбира езика на съседите си. Ние ви предлагаме системата Επικοινωνηστε Ελληνικα.

Επικοινωνηστε Ελληνικα

Επικοινωνηστε Ελληνικα е модерна и съвременна система за изучаване на новогръцки език от чужденци. Разработена е в 3 части, всяка от които е в комплект от учебник и 2 тетрадки с упражнения. Разработена е от ниво за абсолютно начинаещи до напреднали, което обхваща по специализирана терминология. Издателите от ΔΕΛΤΟΣ /www.deltos.gr/, препоръчват нивата да бъдат преподадени за не по-малко от 270 часа, като те са подходящи, както за работа в група, така и за индивидуални обучения.

За да се ускори същинското проговаряне на езика, в системата са приложени многобройни комуникативни упражнения, като успоредно с това има и упражнения за трениране на писането и граматичните правила, които спомагат  ученикът  по-бързо да се  нагоди  към нелесния гръцки език. Целта на тази методика е да помогне на учениците да разбират, да говорят, да пишат и да четат – това, от което се нуждае всеки, който използва съвременния гръцки език.

Първите две части покриват най-важната граматика. Всяка от тези части има по 24 урока, като 4 от тях са обобщаващи – за проверка на знанията. Диалозите и текстове са свързани с ежедневието и са основани на теми, които имат връзка с Гърция и гърците, с тяхната култура и обичаи. Устните упражнения са заимствани от истински случки.

Системата е доста богата и съдържателна на таблици, в които са представени граматиката и граматичните правила с необходимите разяснения, много и разнообразни писмени граматични упражнения, речници, упражнения за слушане.

Третата част включва 12 урока, 2 от които са обобщаващи. Тук се продължава с граматиката и граматичните правила, но с по-обогатени упражнения и лексика.

И трите части имат речник на 5 езика /английски, френски, немски, испански и италиански език/.