Menu

Преводачески услуги

За общуването не трябва да има

Днес границите между държавите изчезват и единствената бариера, която затруднява общуването между хората, остава езиковата. Сега писменият и устният превод вече не са просто превод на документи или на някаква реч. Днес задачата на преводачите е не просто да предадат смисъла на даден текст, а да намерят общи точки между различни национални традиции, култури и ценности, да помогнат на хората от различни краища на света по – лесно да намират път един към друг.

Нашият изпитан процес дава резултати

%

Приемане

Ако имате нужда от превод, може да използвате електронната форма за запитване и заявка, да изпратите документите или текстовете по електронна поща или да ги донесете на място в офиса ни.

%

Планиране

Уточняват се параметрите на текста – съдържание, специфика, терминология, обем, оформление. Определя се приблизителната цена и времето, необходимо за направата на превода.

%

Превод

При нас работят опитни специалисти от цял свят с познания в различни области на науката. Всеки от тях превежда от родния си език, което гарантира точността и достоверността на превода.

%

Редактиране

Екип от филолози и професионалисти от различни области проверяват всеки аспект на превода и съобразяват текста не само с езиковата и граматична норма на съответния език, а и с професионалното и тематичното му съдържание.

%

Издаване

Вие получавате готовия превод точно в заявеното от вас време в офиса ни или на посочен от вас електронен адрес. Гарантираме Ви, че като качество ще имате точно това, което сте поискали, а и много повече.