Menu

Френски език

Франция е люлката не само на съвременната европейска култура. Идеята за „Братство, равенство, свобода ”, която е неотделима част от съвременната цивилизация, се ражда по улиците на Париж. В „Лувър” са събрани най-великите платна на световната живопис. Всеки е прочел поне веднъж в живота си роман на Длександър Дюма, Виктор Юго или Емил Зола. Дори да не се интересувате от живопис, със сигурност знаете кои са Моне, Дега, Гоген. Слушали сте песните на френски език на Едит Пиаф, Шарл Азцнавур, Силви Вартан, Милен Фармер. Френското кино създава едни от шедьоврите в световната кинематография. Не е нужно да ви казваме кои са Жан Габен, Ален Делон, Катрин Деньов, Венсан Касел, Жерар Депардио. Но Франция не е само това. Тя е и малките селца в Прованс, и замъците по бреговете на Лоара, и скалистите брегове на Бретан, и лозята на Бургундия.Едва ли има човек, който да не мечтае да посети този уникален със своята атмосфера град. Но да си в Париж и да не разбираш френски...Ние ще ви дадем възможност да почувствате истинската същност на една от най-древните европейски държави. Системата „Panoraма” не само ще ви помогне да овладеете не лесния френски език, но ще ви даде и много знания за страната и нейните хора.

Системата PANORAMA е на френското издателство Cle Internationale /http://www.cle-inter.com/. Това e съвременна комуникативна система за обучение по френски език за младежи и възрастни. Разделена е на четири нива, като за всяко ниво има учебник, работна тетрадка, аудио записи с диалози, граматически и фонетични упражнения.

Основно предимство на PANORAMA е, че тя е базирана на живата френска реч. Добре структурираният и достъпно поднесен учебен материал, включващ илюстрации, автентични текстове и разнообразни упражнения на френски език, води до балансирано развитие на основните умения: слушане, четене, говорене, писане. Всеки урок е развит в три аспекта – граматика, лексика и цивилизация, а системата като цяло дава представа за живота на съвременна Франция.

Всеки учебник съдържа 18 урока, групирани в 6 раздела от по 3 урока.

В тетрадката с упражнения има повече от 500 упражнения за проверка и затвърждаване на правописа, граматичните и лексикални знания.

За да се усвои материалът във всеки от  учебниците, са необходими 120-150 учебни часа в група и 100-120 учебни часа при индивидуално обучение.

Системата е съобразена и с Европейския езиков сертификат TELC, който от своя страна съответства на общоевропейската езикова рамка.

PANORAMA 1

Panorama 1

Учебникът дава първоначални знания за групите глаголи във френския език и тяхното спрежение, образуването на различни видове изречения, същност и употреба на съществителните, прилагателните и числителните имена, някои видове местоимения, образуването и употребата на основните глаголни времена.

Лексикалният материал е представен в различни теми, свързани с ежедневното общуване – поздрави, представяне, свободно време, автобиография, празници, характер, храни и напитки, мода, литература и др.

PANORAMA 2

Panorama 2

В учебника се прави преговор и обобщение на основните глаголни времена и тяхната употреба. Материалът от предходния учебник е разширен със знания за различните наклонения, образуване и употреба на причастия и деепричастия, образуване и използване на различни видове подчинени изречения.

Лексиката допълва и развива усвоеното от PANORAMA 1 с теми като професии, описания на места и хора, френската история и култура, здраве и спорт, обществен и политически живот.

PANORAMA 3

Panorama 3

Учебникът обобщава и систематизира изученото в предходните два учебника. Насочен е основно към разширяване и затвърждаване на уменията за самостоятелно устно и писмено изразяване.

Набляга се върху работата за разбиране на по-сложни в лексикално отношение текстове с тематика от социалния, обществения и политическия живот.

В граматично отношение, освен на обобщаването на основните знания, се обръща внимание на употребата на разнообразни синтактични конструкции, на съпоставка употребата на различните глаголни времена в зависимост от речевата ситуация.

Лексикалните единици  са насочени към различни начини за изразяване на състояния и чувства, на  хипотези и желания, на молба и заповед. Залегнали са доста текстове в научен и художествен стил, разглеждат се исторически събития, художествени творби и различни текстове с институционална насоченост.

PANORAMA 4

Panorama 4

Учебникът е насочен към обогатяване на речниковия запас и уменията за общуване, като се обръща внимание на устното и писмено изразяване и на употребата на различни типове речеви конструкции. Набляга се на употребата на изрази, свързани със специфичната френска култура и международната реалност.

PANORAMA 4 е съставена от 6 урочни раздела: „Идеи“, „Разкази“, „Пространства“, „Въпроси“, „Страсти“, „Ценности“, като всеки от разделите съдържа 4 урока. Всеки от уроците включва анализи, коментари, аргументация, задачи за писмено изразяване, възпроизвеждане на ситуации.