Menu

Езикови

Езикови

Yabancılar İçin Bulgarca

Bulgarca Konuşuyorum. Yabancılar İçin Bulgarca başlıklı ders kitabı Faber Yayınevi’nın yayınıdır. Kitap iki bölümden oluşmaktadır: Bir ders kitabı ile çalışma defteri ve 2 CD. Her

Чети още »
Езикови

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Учебник «Я говорю по-болгарски. Болгарский язык для иностранцев» издается издательством «Фабер». Система состоит из двух частей, которые включают в себя учебник, учебную тетрадь и 2

Чети още »
Езикови

Европейска езикова рамка

Общата европейска референтна езикова рамка (Common European Frame work of Reference For Languages) е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество. Тази система е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да се постигне съизмеримост на чуждоезиковите компетенции в скала валидна за цяла Европа. Освен като основа за изучаване на чужди езици, тази езикова рамка спомага за подобряването на мобилността между страните членки на ЕС, за улесняване на признаването на съответните езикови сертификати и не на последно място за установяване на сътрудничество между образователните институции в тези страни.

Чети още »