Menu

Езикови

Езикови

Европейска езикова рамка

Общата европейска референтна езикова рамка (Common European Frame work of Reference For Languages) е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество. Тази система е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да се постигне съизмеримост на чуждоезиковите компетенции в скала валидна за цяла Европа. Освен като основа за изучаване на чужди езици, тази езикова рамка спомага за подобряването на мобилността между страните членки на ЕС, за улесняване на признаването на съответните езикови сертификати и не на последно място за установяване на сътрудничество между образователните институции в тези страни.

Чети още »