Menu

Математика за 7-ми клас

За всички ученици, които искат да кандидатстват, учебен център „Планета“ предлага подготовки за изпити след 7 клас, с цел подготвяне на седмокласниците за първите им сериозни изпити. Обучението може да бъде групово или индивидуално. В „Планета“ подготовката е балансирана и системна, насочена към доброто овладяване на материала, съдържащ се в тестовете по Математика. Нашите преподаватели са запознати с всички изисквания на МОН за формата, по който протича изпита и съобразяват подготовката с тях, така че учениците да покажат най-пълно своите знания. За успеха на обучението в учебен център „Планета“ говори фактът, че повече от 95% от нашите ученици, успяват да се класират от първия път в предпочетените от тях специалности. За добро представяне на изпитите е нужна и добра подготовка. По-голямата част от учениците започват подготовката си още през лятната ваканция, за да могат да преговорят материала от предишните години спокойно. Предлагаме летни опреснителни курсове по математика. В началото на Октомври стартират груповите ни подготовки като се работи индивидуално, в малки или в по-големи групи.