Menu

Български език за 12-ти клас

Ако сте ученик в 12 клас тази учебна година е изключително важна, тъй като Ви предстои явяване на матури. Едната е задължителната за всички по Български език и литература. За тези, които искат да се представят добре, учебен център „Планета” предлага групови и индивидуални курсове по Български език и литература. Подготовка за матура по Български език и литература – изцяло съобразена с изискванията на МОН и с формата на изпита. Тя е системна и балансирана, обхваща целия необходим учебен минимум и в същото време допълва и обогатява знанията на учениците. Препоръчително е подготовката да започне в началото на октомври. Индивидуалното обучение е с препоръчителна продължителност 100 учебни часа, а груповото – 120 учебни часа. Индивидуалното обучение е съобразено изцяло със свободното време на ученика. Ако желаете групово обучение, там се работи с малки и по-големи групи, във време отново съобразено с учениците.