Menu

Френски език

Ако сте решили да получите висше образование във Франция, ще имате възможност да се запознаят с уникалното културно-историческо наследство на една от най-старите европейски държави. Френската образователна система е една от най-престижните в световен мащаб, а дипломите, които получават завършващите, са световно признати и ценени. Образованието във Франция е не само изключително качествено, а и много достъпно – годишните такси в държавните университети за студенти от Европейския съюз са между 170-250 евро.

ТЕСТОВЕТЕ TCF И TCF

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕСТОВЕТЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК TCF и TEF?

TCF – Test de connassance du françsaise

TCF  е тестът  на френското образователно министерство, който удостоверява моментните езикови познания на чужденци. В България той се администрира от Департамента по езиково обучение към СУ „Св. Климент Охридски“ (бившия Институт за чуждестранни студенти). Има шест нива, които могат да бъдат съпоставени с европейската езикова рамка. Нивото В2, което е минимумът за записване в университет във Франция, съответства на трето ниво на TCF. За прием в магистърска програма обаче трябва да имате поне пето ниво.

TEF – Test d`valuation de françsaise

Парижката търговско-промишлена палата /CCIP/ също предлага езикови тестове. Освен специализирани сертификати (за юридически, бизнес френски и др.) камарата е създала и официално признатия общ езиков тест – TEF. Той е разделен на шест нива и подобно на TCF има задължителен и избираем модул. Задължителният включва задачи за разбиране на писмена и устна реч, както и структурни и лексикални упражнения с продължителност 2.5 часа. Избираемият модул предвижда един час за създаване на писмен текст (неговият вид зависи от нивото) и 35 мин. събеседване. Акцентът е поставен върху комуникационните умения. Изпитът се администрира от Катед­рата по романистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

http://www.fda.ccip.fr/default.asp?metaid=4

TCF  и TEF , всъщност са и най-използваните тестове за френски език, достъпни са и в България. Международно признати са и се приемат както от учебни заведения, така и от работодатели. И те са разделени на нива, които съответстват на Европейската езикова рамка. Основната разлика от изпитите DELF и DALF е в разликата на периода на валидност, както и в организацията, която ги организира. В България те се организират от различни институции. Тези два теста са валидни 2 години. Предимстовото им е, че някои от Университетите предпочитат тях,  а не дипломите DELF и DALF, тъй като искат да добият представа за моментните познания на кандидатите по езика. Освен това тези тестове, за разлика от дипломите, имат по често изпитни сесии. Тестовете се проверяват единствено и само във Франция,  а проверката на изпитите DELF и DALF може да става във всяка държава от хабилитирани преподаватели.

ДИПЛОМИТЕ DELF И DALF

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЗПИТИТЕ ЗА ДИПЛОМИ DELF и DALF?

DELF – Diplôme d’études en langue française

DALF – Diplôme approfondi de langue française

DELF и DALF са официалните дипломи на Министерство на образованието на Франция. Те са изготвени от Международния център за педагогически науки (CIEP) и оценяват нивото на владеене на френски език на чужденци, които изучават френски език. Създадени са през 1985 година, а през 2005 година са съобразeни и с Общата Европейска езикова рамка. В този нов формат сертификатите се състоят от 6 независими дипломи, които отговарят на шестте нива на Европейската езикова рамка. Единствено дипломите DELF и DALF са безсрочни. Полагат се във френските културни центрове и алианси в чужбина или във Франция и имат варианти както за възрастни, така и за деца.


DELF покрива елементарните общоевропейски езикови нива А1, А2, както и нивата за „самостоятелно“ владеене на езика В1 и В2. Уменията, които се проверяват, са устно и писмено разбиране, както и устно и писмено изразяване. DALF е по-сложен изпит, който покрива най-високите непрофесионални нива С1 и С2. Той е и единственият, който гарантира прием във френски вузове без изпит за езикови познания.

 Явяването на изпитите DELF и DALF е по усмотрение на кандидата. При положение, че не сте французин и това не е вашият матерен език, и бихте искали да имате диплома за владеене на френски език за лични или професионални цели, вие може да се явите на един от шестте изпита на DELF и DALF. Тъй като изпитите са независими, вие можете да се явите на което ниво прецените, без да е необходимо да започвате от най-ниското. След като получите дадена диплома, тя е валидна през целия ви живот като официален документ за владеене на френски език.

Изпитните сесии са две годишно – зимна (януари) и лятна (юни).

Регистрацията за изпитите става в изпитните центрове за съответната държава. Там трябва да се информирате и каква е таксата за регистрация, както и за предстояща дата за изпит, и изобщо всичко, което ви интересува за да се явите на желаното от вас ниво. Клиенти на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТА”  могат да получат тази информация абсолютно безплатно. Достатъчно е само да се свържете с нашите консултанти.

Оценките от изпитите са окончателни. За да разберат критериите за оценка или за да видят изпитните си документи, кандидатите трябва да се свържат с центъра, където са държали изпитите.

TEF, TCF, DELF, DALFСЪПОСТАВЕНИ С ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА

НИВА НА TEFНИВА НА TCFЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКАНИВА НА DELF/DALF
66C2DALF C2
55C1DALF C1
44B2DELF B2
33B1DELF B1
22A2DELF A2
11A1DELF A1