Menu

Текущи подготовки

Има ли някой, който да не знае текста на онази чудесна песничка, започваща с „Детство мое, реално и вълшебно“? Ние в Учебен център „Планета“ много добре разбираме какво трябва да е детството и се стремим да запазим вълшебството на тези тъй бързо отлитащи години колкото може по-дълго. Затова помагаме на децата да се справят по-лесно с реалността. А за тях реалността е училището. Домашни, съчинения, задачи, езици, изпити – те трябва да са готови за всичко това, да могат да се справят с предизвикателствата, които отправя към тях всеки нов ден. Ние можем да им помогнем. Ако искате да помогнете на детето си да овладее леко и приятно чужд език, да се справи с трудните задачи по математика, с правописа и граматиката на българския език, със съчиненията и есетата, ако детето среща трудности с някой от учебните предмети, ако му трябва малко помощ, за да се чувства сигурно в училище, когато решава тестове или домашни – ние ще му помогнем.

За учениците от 1 до 12 клас УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТА” предлага целогодишни текуши подготовки по:

  • български език и литература
  • математика
  • история
  • география
  • биология
  • химия
  • английски, немски, френски, руски, италиански и испански език

Подготовките могат да бъдат индивидуални, в малки или по-големи групи. По-добрият вариант е тези подготовки да бъдат целогодишни, за да се постигнат трайни резултати в усвояването на учебния материал. Но по желание на родителите те могат да бъдат и за по-кратък период от време, в зависимост от нуждите на ученика.

          При този тип подготовки преподавателите по различните дисциплини се съобразяват изцяло с училищната програма на учениците и работят с избрания в съответното училище учебник. Учениците получават помощ при преговора на материала от предишната учебна година, при осмислянето и овладяването на новото учебно съдържание. В същото време преподавателите се стремят да затвърдят и обогатят  знанията на учениците с различни по трудност допълнителни упражнения, с интересни факти и забавни задачи.

И индивидуалните, и груповите подготовки са съобразени със свободното време на учениците и със смените им в училище.

Индивидуалните подготовки могат да стартират веднага при желание от страна на клиента. Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТА”.