Menu

Обучение с ваучери по КК2 „Многоезикова компетентност“ и КК4 „Цифрова компетентност“

Информираме Ви, че в момента се приемат заявления за обучения с ваучери по ключова компетентност 2 „Многоезикова компетентност“ и ключова компетентност 4 – „Цифрова компетентност“ .