Menu

Математика за 10-ти клас

За учениците от 10 клас, които трябва да се явяват на задължителна матура по Математика, учебен център „Планета“ предлага групови и индивидуални обучения, чиято цел е да подготвят учениците за първите им сериозни изпити. В „Планета” се води балансирана и системна подготовка, насочена към максимално доброто овладяване на материала, влизащ в тестовете. Преподавателите в центъра са запознати с всички изисквания на МОН за формата, по който се провеждат двата изпита, и съобразяват подготовката с тези изисквания, така че учениците да могат да покажат най-пълно своите знания. За успеха на обучението в учебен център „Планета” красноречиво говори фактът, че повече от 95% от учениците, които се подготвят, успяват да се класират още от първия път в специалностите, които са предпочели. Индивидуалните подготовки са съобразени изцяло със свободното време на ученика.