Menu

Компютърни

Знаете ли кой е Джон Атанасов? Сигурно вече се усмихвате, защото едва ли има българин, който да не знае името на човека, създал един от първите съвременни компютри. А знаете ли, че първият работещ компютър, конструиран през 1946 година, е имал направо чудовищни размери – площ от 300 кв.м и тегло над 30 тона. Родените след 1990 година сигурно си мислят, че първо е бил създаден компютърът, а след това с помощта на AutoCad, CorelDraw и Photoshop – Вселената. Това разбира се, е в кръга на шегата. Но е факт, че компютърът е неотделима част от живота ни, че сега е трудно да си представим търсенето на информация без Google и общуването без имейли, Facebook, Viber, Instagram. Когато търсите работа, едно от първите неща, за които ви питат, е имате ли компютърна грамотност. Да се владее тъй нареченият офис пакет е просто задължително, а работата с различните графични програми - AUTOCAD, CorelDraw и Photoshop, ще ви даде нови неочаквани възможности.

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ ЗА НАЧИНАЕЩИ

Продължителността на курса е 30 учебни часа при индивидуално обучение и 45 учебни часа в група.

Програмата за обучение включва четири отделни етапа.

Първият е насочен към общо запознаване с Windows и с основните програми.

Работата в Word включва създаване и редактиране на документи, форматиране и оформяне на страници, вмъкване на различни символи, таблици и др.

Обучението в Excel е насочено най-вече към създаване на работна книга и различни видове таблици за пунктуална информация или с обобщени данни, както и работа с диаграми.

В часовете за работа с Internet се обяснява създаването на електронна поща и търсенето на информация чрез търсачка и по ключова дума.

PHOTOSHOP

Продължителността на курса е 30 учебни часа при индивидуално обучение и 45 учебни часа в група.

Обучението по Photoshop започва със запознаване с инструменталния ред с икони, изследване на тяхното предназначение и свойства.

Следва работа с меню Layers – създаване на слоеве, свойства, трансформация и работа с тях, както и ефекти и начините им на приложение.

Меню Image – работа с цветове, цветови режими и настройка на цветовете е следващата стъпка при обучението.

Обучението продължава с работа с платното на снимката, маркиране, модификация, разширение и съхранение на маркировката.

В заключителната част на курса се работи с менюта Filter, View, Edit, File

При приключване на всяка работна единица се правят редица упражнения за прилагане и затвърждаване на материала.

COREL DRAW

Продължителността на курса е 30 учебни часа при индивидуално обучение и 45 учебни часа в група.

Обучението започва с кратко въведение в програмата, което включва запознаване с работното поле на Corel Draw, работното пространство, лентите с инструменти Standard и Property Bar, както и цветовата палитра.

Следва запознаването с основните графични обекти – линии и криви, правоъгълник и елипса, многоъгълници и звезди.

Преминава се към промяна на графични обекти. Stretch, Rotate и Skew, форматиране на контур и запълване както и аранжиране на графични обекти.

В следващия етап се включва работа с параграфен и графичен текст и различните ефекти, които могат да се постигнат при оформянето му. 

Ефекти. Добавяне на перспектива. Обвивка. Преливане на обекти. Придаване на дълбочина. Контури. Лещи.

Вмъкване на изображения. BITMAP ефекти.