Menu

Компютърни

Знаете ли кой е Джон Атанасов? Сигурно вече се усмихвате, защото едва ли има българин, който да не знае името на човека, създал един от първите съвременни компютри. А знаете ли, че първият работещ компютър, конструиран през 1946 година, е имал направо чудовищни размери – площ от 300 кв.м и тегло над 30 тона. Родените след 1990 година сигурно си мислят, че първо е бил създаден компютърът, а след това с помощта на AutoCad, CorelDraw и Photoshop – Вселената. Това разбира се, е в кръга на шегата. Но е факт, че компютърът е неотделима част от живота ни, че сега е трудно да си представим търсенето на информация без Google и общуването без имейли, Facebook, Viber, Instagram. Когато търсите работа, едно от първите неща, за които ви питат, е имате ли компютърна грамотност. Да се владее тъй нареченият офис пакет е просто задължително, а работата с различните графични програми - AUTOCAD, CorelDraw и Photoshop, ще ви даде нови неочаквани възможности.

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ ЗА НАЧИНАЕЩИ

Продължителността на курса е 30 учебни часа при индивидуално обучение и 45 учебни часа в група.

Програмата за обучение включва четири отделни етапа.

Първият е насочен към общо запознаване с  Windows и с основните програми.

Работата в  Word включва създаване и редактиране на документи, форматиране и оформяне на страници, вмъкване на различни символи, таблици  и др.

Обучението в Excel  е насочено най-вече към създаване на работна книга и различни видове таблици за пунктуална информация или с обобщени данни, както и работа с диаграми.

В часовете за работа с  Internet се обяснява създаването на електронна поща и търсенето на информация чрез търсачка и по ключова дума.

PHOTOSHOP

Продължителността на курса е 30 учебни часа при индивидуално обучение и 45 учебни часа в група 

Обучението по Photoshop започва със запознаване с инструменталния ред с икони, изследване на тяхното предназначение и свойства

Следва работа с меню Layers – създаване на слоеве, свойства, трансформация и работа с тях, както и ефекти и начините им на приложение.

Меню Image – работа с цветове, цветови режими и настройка на цветовете –  е следващата стъпка при обучението.

Обучението продължава с работа с платното на снимката, маркиране, модификация, разширение и съхранение на маркировката.

В заключителната част на курса се работи с менюта Filter, View, Edit, File

При приключване на всяка работна единица се правят редица упражнения за прилагане и затвърждаване на материала.

COREL DRAW

Продължителността на курса е 30 учебни часа при индивидуално обучение и 45 учебни часа в група.

Обучението започва с кратко въведение в програмата, което включва запознаване с работното поле на Corel Draw, работното пространство, лентите с инструменти Standard и Property Bar както и цветовата палитра.

Следва запознаването с основните графични обекти – линии и криви, правоъгълник и елипса, многоъгълници и звезди.

Преминава се към промяна на графични обекти. Stretch, Rotate и Skew, форматиране на контур и запълване както и аранжиране на графични обекти.

В следващия етап се включва работа с параграфен и графичен текст и различните ефекти, които могат да се постигнат при оформянето му. 

Ефекти. Добавяне на перспектива. Обвивка. Преливане на обекти. Придаване на дълбочина. Контури. Лещи.

Вмъкване на изображения. BITMAP ефекти.

AUTOCAD

Продължителността на курса е 30 учебни часа при индивидуално обучение и 45 учебни часа в група.

Обучението започва с кратко въведение в програмата, което включва запознаване с работния екран, принципа на работа с програмата, различните менюта и режими на чертаене.

Следва запознаването с меню DRAW и изобразяването на основни геометрични елементи, както и създаване на блокове и техники за изпълнение на контури.

Следващата стъпка е меню Modify, което включва коригиране на елементи, манипулации с готови елементи и различни  корекции.

В меню Dimesion  се изучава оразмеряването на построени вече елементи и различни начини на коригиране на размерите.

Обучението продължава с работа върху няколко чертежа едновременно, създаване на библиотеки, възстановяване на изтрита информация и пренасяне на информация от  AutoCAD в Word или  Coreldraw.