Menu

Кандидатстудентски изпити

За всички, които са решили да продължат образованието си във висше учебно заведение в България или в чужбина, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТА” предлага индивидуални и групови подготовки за кандидатстудентски изпити.

Български език и литература

Английски, немски, френски, руски, италиански и испански език

Математика

Биология

Химия

История

Подготовката е съобразена с конспектите на висшите учебни заведения, в които се държи съответният изпит, като стремежът е тя да бъде многостранна и максимално приложима при всякакви обстоятелства и типове изпити. При воденето на подготовката преподавателите изцяло се съобразяват с различните форми и варианти на изпита.

Желателно е кандидатстудентската подготовка да стартира в началото на октомври. Индивидуалното обучение е с препоръчителна продължителност 100 -120 учебни часа в зависимост от предварителната подготовка, а груповото – 150 учебни часа. Индивидуалното обучение е съобразено изцяло със свободното време на ученика. При груповото обучение се работи в малки или по-големи групи, също съобразено със свободното време.