Menu

Италиански език

Колко време учите английски? Или немски, руски, френски? Повечето от вас са научили първите си думи на чужд език още в детската градина. А след това пет-шест години в училище, в гимназията, на курсове. Чуждите езици са ни необходими, особено сега, когато не останаха бариери пред желанието да пътуваме, да учим или да работим в чужбина. И ако за да обикаляте света като турист, може да са ви достатъчни училищните знания, то за да учите или работите извън България, трябва да докажете знанията си с признат по света документ. Казано с други думи, трябва да сте положили някой от сертификатните изпити по английски, немски, френски, руски, испански, италиански. Ние ще ви помогнем да се подготвите за всеки един от тях. Подготовката за изпит не е само решаване на тестове. Тя включва систематизиране и затвърждаване на знания, изграждане на умения, трупане на увереност, за да сте сигурни, че ще се справите. Нашите преподаватели ще ви дадат всичко това. Няма да е лесно, но усилията ви със сигурност ще бъдът възнаградени. Защото една диплома за италиански език ще ви отвори врати, за които дори не сте подозирали, ще ви даде шанс за по-добро образование и нови възможности за реализация.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЕРТИФИКАТИТЕ CELI?

Изпитите за сертификати за общ италиански език CELI на Университета за чужденци в Перуджа се оценяват способностите на кандидатите в общия италиански език, италианския в употреба в социална среда, както и учебна и трудова среда. Изпитите CELI предвиждат 5 нива от начинаещи до напреднали, където за напреднало се счита перфектен разговор при CELI 5. Определянето на нивата при изпитите CELI се базира върху изискванията за нива на Общоевропейската езикова рамка.

В България тези изпити се организират и провеждат в Италианския културен институт в гр. София.

CELI 1

/СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- I НИВО – А1-А2/

Това е първото стъпало от серията изпити общ италиански език. В това ниво кандидатът трябва да е развил лингвистичните умения необходими за „преживяване”, т.е. да може да започне и да се интегрира в социалния и работния живот, където да се изразява на италиански. Познанията на кандидата трябва да отговарят на нива А1 и А2 от Общоевропейската езикова рамка.

CELI 1 покрива 4 основни ливистични умения – четене, слушане, писане, говорене.

CELI 2

/СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- II НИВО – В1/

CELI 2 е второто стъпало от изпитите за общ италиански език. В това ниво кандидатът трябва да е развил лингвистичните умения за да може да се справя  с непредвидими ситуации в социалния и работен живот. Познанията на кандидата трябва да отговарят на ниво В1 от Общоевропейската езикова рамка.

CELI 2 покрива 4 основни ливистични умения – четене, слушане, писане, говорене.

CELI 3

/СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- III НИВО – В2/

CELI 3 е третата стъпка от изпитите за общ италиански език. В това ниво кандидатът трябва да е развил лингвистичните умения за да може не само спокойно да пътува из Италия, но също и да може да работи и да се записва в учебни курсове водени на италиански език, като могат да възникнат трудности в нефамилиарни ситуации или когато се изисква употребата на по специфичен език. Познанията на кандидата трябва да отговарят на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка. Това е най-издаваното ниво за сертификация за най-важните езици в системата на Общоевропейската езикова рамка.

CELI 3 покрива 4 основни ливистични умения – четене, слушане, писане, говорене.

CELI 4

/СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- IV НИВО – С1/

CELI 4 е четвратата стъпка от серията изпитите за общ италиански език. В ниво CELI 4 кандидатът трябва да е развил лингвистичните умения, за да може да работи и да се записва в учебни курсове както на университетско ниво и/или след университетско ниво на италиански език. Като могат да възникнат трудности в нефамилиарни ситуации или когато се изисква употребата на по специфичен език.  Познанията на кандидата трябва да отговарят на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка. Това ниво спада към напредналите нива.

CELI 4 покрива 4 основни ливистични умения – четене, слушане, писане, говорене.

CELI 5

/СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- V НИВО-С2/

CELI 5 е петата стъпка от серията изпитите за общ италиански език. В ниво CELI 5 кандидатът трябва да е развил лингвистичните умения за да може да се внедри с успех във всякакви учебни или работни среди. Той е в състояние да реагира на всякакви ситуации, разбирайки и използвайки по подходящ начин  метафорични изрази, начини на изказване и други. Познанията на кандидата трябва да отговарят на ниво С2 от Общоевропейската езикова рамка. Това е ниво Mastery.

CELI 5 покрива 4 основни ливистични умения – четене, слушане, писане, говорене.