Menu

Английски език

Колко време учите английски? Повечето от вас са научили първите си английски думи още в детската градина. А след това пет-шест години в училище, в гимназията, на курсове. И ако за да обикаляте света като турист, може да са ви достатъчни училищните знания, то за да учите или работите в Англия или в англоезична страна трябва да докажете знанията си с признат по света документ. С други думи, трябва да сте положили някой от сертификатните изпити по английски език.

Групата изпити по общ английски в Кеймбридж (Main Suite of Cambridge English examinations)            

Общ англисйкиОбщоевропейска езикова рамкаНационална рамка за квалификациите на Обединеното кралство
Сертификат за владеене – CPEC2 ALTE – ниво 53
Сертификат за напреднали – CAEC1 ALTE – ниво 42
Първи сертификат – FCEB2 ALTE – ниво 31
Предварителен тест – PETB1 ALTE – ниво 2Входно – 3
Базов тест – KETALTE – ниво 1Входно -2

ALTE – Association of Language Testers in Europe

сертификат

Базов тест – КЕТ (Key English Test) е най-елементарното ниво от изпитите на Кеймбридж за хора от страни, в които английският не е официален език – English for Speakers of Other Languages (ESOL). Изпитът съответства на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка (CEF). КЕТ оценява уменията на кандидатите да използват устен и писмен английски в ежедневни ситуации на по-елементарно ниво.

КЕТ позволява на кандидатите да демонстрират ниво на знания, които биха били приложими при пътуване в англоговореща страна. Кандидатите, положили изпита успешно, получават сертификат, издаден от департамента на Университета Кеймбридж – Cambridge ESOL.

Предварителният тест – РЕТ (Preliminary English Test) е второто ниво oт изпитите на Кеймбридж за хора от страни, в които английският не е официален език – English for speakers of Other Languages (ESOL). Това е изпит, изискващ средно ниво на познания (intermediate level), съответстващ на ниво В1 от Общоевропейската рамка (CEF). PET оценява способността на кандидатите да се справят в ситуации от ежедневието, както писмено, така и устно.

Кандидатите, издържали успешно изпита, получават сертификат, издаден от департамента на Университета Кеймбридж – Cambridge ESOL examinations, който е признат, както от работодатели, така и от университети, за които сертификатът е гаранция за начална квалификация по английски език.

Първият сертификат – FCE (First Certificate in English) е изпит по английски език за хора от страни, в които английският не е официален език или в превод – English for Speakers of Other Languages (ESOL). Това е изпит за хора с ниво над средното (upper-intermediate), коeто съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Той оценява способностите на кандидатите уверено да се справят с писмено и устно общуване на английски език.

Явяващите се на този изпит трябва да владеят езика на ниво, достатъчно да се справят в разнообразни практически ситуации от ежедневието, включително бизнес и обучение. Те трябва да притежават богат речников запас, както и да могат да построяват правилно изречения, които да прилагат в различни ситуации, да умеят да разграничават различен тип регистри – неофициални и официални.

FCE (First Certificate in English) е необходим на всеки, който иска да работи или учи в чужбина, или да се развива професионално в сфера, изискваща използването на английски език, включително бизнес, медицина, инженерство и други.

Сертификат за напреднали – CAE (Certificate in Advanced English) е изпит по английски език за хора от страни, в които английският не е официален език или в превод – English for Speakers of Other Languages (ESOL). Това е изпит за напреднали, който съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка. Въпреки че изискванията за езиковите умения не са толкова високи, както при сертификата Cambridge Certificate of Proficiency in English, изпитът оценява уменията за умело и свободно общуване на английски език в разнообразни ситуации от ежедневието.

Кандидатите трябва да покажат ниво на владеене на английския език, което да  е достатъчно за общуване в повечето сфери от ежедневието, включително бизнес и обучение. Успехът на това ниво показва способността ви уверено да използвате английски език в социални и професионални ситуации, както и в сферата на висшето образование.

Сертификатът за владеене – СРЕ (Certificate of Proficiency in English) е изпит по английски език за хора от страни, в които английският не е официален език или  English for Speakers of Other Languages – ESOL. Това е изпит за силно напреднали, който съответства на ниво С2 от Общоевропейската езикова рамка.

Познанията на кандидатите трябва да са достатъчни, за да могат те да се справят успешно с общуването в почти всякакъв контекст. Езиковото ниво трябва да се доближава до това на образован англоговорещ. Изпитът също предполага и богата обща култура.