Menu

ИСТОРИЯ

Подготовката включва

Съвременната световна история

 • Версайска система

 • Политически системи в Европа между двете световни войни

 • Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в.

 • Процесите на евроинтеграция. История на България

 • Политическо развитие

 • Власт и институции

 • Общество и обществен живот

 • Светът на българите: околна среда и манталитет

 • Култура и духовен живот

 • Религии и църква

 • Българите и светът.

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:

– тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

– тестови задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.