Menu

Испански език

Испания е не само красива туристическа дестинация, а и чудесен избор за обучение, ако сте се насочили към специалности, свързани с изкуството, с икономиката или правото.

КАКВО Е DELE?

Дипломите DELE са официален документ, валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език. Издават се от Министерството на образованието и професионалната квалификация на Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес – София.

Дипломите са признати на международно ниво от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания са признати за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация. Дипломите са с неограничена валидност.

Дипломите се делят на 3 нива в зависимост от владеенето на езика.

ДИПЛОМА ЗА НАЧАЛНО НИВО:

Удостоверява владеене на испански език, при което е достатъчно изпитваният да владее елементарно ниво на общуване.

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО (БАЗИСНО) НИВО:

Удостоверява владеене на испански език, което е достатъчно за справяне в нормални житейски ситуации, които не изискват специализирани термини.

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ НИВО:

Потвърждава напреднало владеене на испански език, което означава, че говорещият не само може да общува в различни ситуации, но познава добре испанската култура. Освен това и познаване на културата на Испания и испаноговорещите.