Menu

За бъдещите седмокласници

Учебен център „Планета“ организира летни курсове по Български език и литература и по Математика.

Летни курсове по Български език и литература

27 учебни часа

Начало: 08.07.2022 година

Край: 02.09.2022 година

Цена: 230,00 лева

Веднъж седмично – петък от 10:30 до 12:30

Летни курсове по Математика

27 учебни часа

Начало: 05.07.2022 година

Край: 30.08.2022 година

Цена: 230,00 лева

Веднъж седмично – вторник от 09:30 до 11:30