Menu

Държавни зрелостни изпити

За учениците в 12 клас тази учебна година е изключително важна, тъй като им предстои явяване на зрелостни изпити. Единият е задължителният за всички изпит по български език и литература, а другият е по избор на ученика. Подготовката за всички изпити е изцяло съобразена с изискванията на МОН и с формата на съответния изпит. Стремежът е тя да бъде системна и балансирана, да обхваща целия необходим учебен минимум и в същото време да допълва и обогатява знанията на учениците. По този начин се дава много добра база, на която зрелостниците да се опрат в деня на изпита.

За тези, които искат да се представят добре на матурите, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТА” предлага индивидуални и групови курсове. Добре е да започнете подготовката си в началото на октомври. Индивидуалното обучение е с препоръчителна продължителност от 90 до 120 учебни часа в зависимост от предварителната подготовка на ученика, а  груповото – 150 учебни часа. Индивидуалното обучение е съобразено изцяло със свободното време на ученика. При груповото обучение се работи  в малки групи от двама до шестима души.

В заключителния етап на курсовете на учениците се дават примерни тестове, отговарящи по сложност и структура на одобрените от МОН, като по този начин те  могат да проверят готовността си за държавните зрелостни изпити.